Zabbaleen – Egyptens återvinningsexperter

I Sverige berömmer vi oss ofta över att vara så duktiga på återvinning. Det stämmer att en ganska stor andel av det svenska avfallet återvinns, men det finns de som är betydligt skickligare än svenska återvinningsföretag på att återvinna avfall. Och det handlar inte om andra bolag i västvärlden, utan om en etnisk grupp i Egypten.

De s.k. zabbaleen, vilket ordagrant betyder ”avfallsfolket”, är en grupp kristna egyptier som bor i Kairo och som sedan 1930-talet har levt av att samla in, återvinna och sälja avfall i 20-miljonersstaden, som utgör världens sextonde största stadsområde sett till folkmängden.

De första zabbaleen kom från södra Egypten, och anlände till Kairo under mellankrigstiden. De var kristna, jordlösa bönder som hade gett upp jordbruket eftersom det inte längre gav tillräckligt för att leva på. I Kairo köpte de organiskt avfall av en annan grupp, wahiya, och använde det som foder till sina grisar. Wahiya hade i sin tur avtal med många hyresvärdar, och skötte sophämtningen åt hyresgästerna mot en avgift.

Hur går återvinningen till?

Zabbaleen lyckas, enligt många källor, återvinna upp till fyra femtedelar av det avfall de samlar in. Som jämförelse kan sägas att de flesta västerländska företag i avfallsbranschen som mest lyckas återvinna en fjärdedel av det avfall de samlar in. Avfallet samlas in helt osorterat, och sorteras sedan först efter material – glas, metall, papper o.s.v. Sedan sorteras avfallet inom varje materialgrupp en gång till: glas av samma typ läggs för sig, papper sorteras efter färg, o.s.v. De sorterade materialen säljs sedan till fabriker, eller används för att tillverka föremål som zabbaleen själva säljer. Det organiska avfallet används som

Dessvärre har situationen för zabbaleen försämrats de senaste åren, och utvecklingen började redan innan den egyptiska revolutionen. Efter utbrottet av influensaviruset H1N1 (svininfluensan) beordrade det egyptiska jordbruksverket i april 2009 att alla grisar skulle avlivas. Om så verkligen skedde är en aning oklart, men beslutet medförde en markant ökning av mängden ruttnande matrester på Kairos gator.