Vad är bäst att återvinna?

Återvinning är alltid att rekommendera, men för vissa material rekommenderas det mer än för andra. I vissa fall går det att spara stora mängder energi på att på att använda återvunnet material i stället för att ta fram nytt.

Återvinning kan vara att rekommendera även för billiga och vanligt förekommande material, åtminstone för material som i naturen inte förekommer i ren form. Så är fallet med aluminium, som används till allt från dryckesförpackningar till cykelramar.

Återvinning av aluminium

Aluminium är den vanligast förekommande metallen på vår planet, och det med bred marginal. Den återfinns dock inte i ren form, utan som en beståndsdel i flera olik mineral. Ett av dessa mineral är bauxit, även kallat aluminiumhydroxid. Ur bauxiten framställs aluminiumoxid, som sedan kan omvandlas till aluminium. Båda dessa processer kräver dock mycket stora mängder energi. För att framställa ett ton aluminium på detta sätt krävs 10 000 kWh fossila bränslen, och därtill 19 000 kWh elektricitet.

Därför är det en bra idé att samla in och återvinna aluminium. Mycket av den aluminium som återvinns kommer från läck- och ölburkar, där det ju finns ett pantsystem. Genom att återvinna även annan aluminium, som höljen till värmeljus, går det att göra ytterligare besparingar, inte bara i form av energi, utan även i form av energi.

Dryckeskartong

Dryckeskartonger utgör, tillsammans med aluminiumburkar och glasflaskor, några av de vanligaste förpackningstyperna för drycker av olika slag. Till skillnad från aluminium dröjde det länge innan återvinningen av denna typ av dryckesförpackningar kom igång på allvar. Detta berodde på att det är ganska enkelt att elda upp tetra-förpackningar, och att man på detta sätt kan utvinna energi ur dem.

Men det är bättre att återvinna även dryckeskartong. Tetra Pak inledde 2012 ett samarbete med Världsnaturfonden för att informera svenskarna om fördelen med att återvinna tetror, och denna gav snabbt resultat. På bara två år ökade återvinningen av dryckeskartong med hela tio procentenheter.