Förslaget: Ett pantsystem för elektronik

Ett så kallat ”hyberavdrag” skulle göra det billigare att hyra, köpa begagnat eller reparera gamla elektroniska produkter. Nu föreslår politikerna också att man skulle sätta igång ett pantsystem som gällde gammal elektronik. Avlagd teknik kan för många betraktas som totalt värdelös – men faktum är att de kan innehålla mycket dyrbara metaller. Många svenskar har gamla elektronikprylar hemma som skulle kunna gå att panta om ett sådant förslag gick igenom.

Det är bättre att reparera telefonen än att slänga den. Anledningen till det är för att de beståndsdelar som din telefon består av har färdats många varv – fram och tillbaka över jordklotet – för att sättas ihop till en färdig produkt. Det gör att det innebär stor belastning för naturens resurser bara för att tillverka en telefon. Dessutom består elektroniken ofta av dyrbara metaller som utvinns ur områden som är långt ifrån oändliga. En fråga som kommer lyftas allt oftare i framtiden, spår många.

Ni vill politikerna underlätta för folk att ändra sina vanor kring hur vi köper och använder oss av vår elektronik. Det ska helt enkelt bli standard att reparera sin telefon, panta den eller köpa begagnat istället för att köpa ny så fort andan faller in. Bland annat ska man göra detta genom ett så kallat pantsystem där man gör det gynnsamt att panta och återvinna elektroniken.

Trasiga telefoner kan innehålla värdefulla metaller

Många svenskar sitter på en hel del gammal elektronik. Värdelöst, tänker många, men faktum är att de beståndsdelar som elektroniken består av kan vara oerhört värdefull. Ibland består den till och med av sällsynta metaller som inte är förnybara. Dessutom vill man göra det olagligt för det så kallade planerade åldrandet, där man sätter en viss livslängd på exempelvis en elektronisk produkt för att man ska tvingas köpa en ny efter en tids användande.

Innan man slänger sin telefon är det därför av största vikt att den återvinns på rätt sätt. Har den bara gått sönder – reparera den istället! Då kan vi gemensamt arbeta för att jordens resurser tas om hand på rätt sätt, och att de dyrbara metallerna som elektroniken ofta är gjord av inte slösas bort alldeles i onödan.