Fokus på återvinning ur ett bredare perspektiv

Sverige är ett föregångsland, speciellt när det kommer till återvinning och miljöfrågor. Men att klappa sig på magen och tro att det räcker funkar inte riktigt. Det finns fortfarande områden man kan fokusera på. 

1163607-vector-clothesDet är otroligt viktigt att vi tänker på återvinning för miljön och vår hälsa och framtida generationer. Detta är Sverige som land otroligt bra på. 2013 tog andelen återvunnet plats, papper och metallförpackningar rekord. Enligt FTI kan man se att deras undersökningar visar på att återvinning av just glasflaskor ligger på runt 90 %. Dock finns det fortfarande en bit kvar när det kommer till plast som bara återvinns till 30 %. Men, det finns även andra områden än just återvinning av papper och glas. Nu har man börjat fokusera mer på klädinsamling och hur man kan göra för att få mer hållbarhet på den fronten.

Mer kläder till återvinning

När det kommer till klädinsamling så vill regeringen göra det enklare att återvinna kläder och textilier. Vad man pratar om nu är på vem som ansvaret ska ligga på: om det är konsumenterna som ska ta hand om det eller om det är butikerna och producenterna som bör ta mer ansvar. Detta har resulterat i att fler och fler företag börjar ha klädinsamlingar i butikerna för att underlätta. bara det att klädkonsumtionen har ökat med 40 % det senaste decenniet visar på att vi måste göra någonting snabbt, för då vi lever i ett konsumtionssamhälle gäller det att ta konsekvenserna av detta.  regeringen vill helst ge Naturvårdsverket detta uppdrag att se till hur ett insamlingssystem ska kunna se ut. Så, kanske kommer vi i framtiden att lämna och handla kläder i samma butik. Vad vi kommer få är i alla fall en helt nu bild av kläder och vår syn på begagnat håller på att luckras upp.