Allt fler hushåll återvinner

Det är positiva siffror som vi kan ta del av när det kommer till återvinning just nu. För aldrig har det varit så många som återvinner sina hushållsavfall. Mer än hälften av allt hushåll som svenskar gör av med återvinns, och bättre kommer det bara att bli.

768168-technology-mindDet är enkelt att säga att det bara kommer bli bättre när det kommer till återvinning av hushållsavfall. Att Svenskar återvinner mer än hälften av alla sina sopor är otroligt bra och då man redan är inne i detta tankesätt är det enkelt och självklart att man fortsätter för att detta är något som är positivt och som man mår bra av. Bara det att hotellen börjar ta allt mer ansvar för miljön visar att vi går mot rätt riktning om vi vill i framtiden ha kvar vår värld som den ser ut nu. För det krävs att alla: privatpersoner som företag tar sitt ansvar.

748 000 ton biologiskt avfall återvanns

Enligt en artikel återvanns det förra året hela 748 000 ton biologiskt avfall, och detta var en ökning med hela 5 %. Dock anser många att denna positiva trend kommer att hålla i sig då det ger ringar på vattnet. För har man väl börjat tänka i banor som hur man ska dra sitt strå till stacken är det enkelt att fortsätta då man får så otroligt mycket tillbaka.

Sverige är ett land i framkant när det kommer till miljö och socialt ansvar. Men bara för att man är  i framkant så får man inte bli lat utan detta måste göra att individer och företag blir ännu mer sporrade till att utvecklas och bli bättre. Ringarna på vattnet kan då enklare sprida sig till andra länder som tar efter.